ไอแอลไอยูชวนมา ‘Conscious’ กับสิ่งรอบตัว #EAT เรื่องกิน #BODY เรื่องกาย+ใจ #HOME เรื่องอยู่กับบ้าน #WORK เรื่องอยู่กับงาน #PLAY เรื่องเล่น #LOVE เรื่องความเป็นมนุษย์ #EAT เรื่องกิน #BODY เรื่องกาย+ใจ #HOME เรื่องอยู่กับบ้าน #WORK เรื่องอยู่กับงาน #PLAY เรื่องเล่น #LOVE เรื่องความเป็นมนุษย์

ili U

ไอแอลไอยู Universe of Consciously Curated Choices

NEW & CONSCIOUS!

เรื่องราวของทางเลือกในการใช้ชีวิตที่ใส่ใจ และมองเห็นคนรอบตัวมากยิ่งขึ้น

SINGLE

เรื่องเล่าแบบสั้น เคี้ยวง่าย ภาพเดียวรู้เรื่อง

CONTENT SERIES

ซีรีส์เรื่องเล่าอ่านต่อเนื่อง ตอบใจคนอยากมีไลฟ์สไตล์ยั่งยืน แบบใช้ได้จริง

ili U & Friends

โปรเจกต์ของไอแอลไอยู จับมือกับเพื่อน ที่แคร์สิ่งรอบตัวไม่ต่างกัน

COMING SOON…

รอติดตามโปรเจกต์ที่น่าสนใจได้ที่นี่