Salana

ชวนอุดหนุนข้าวดี จากชาวนาอินทรีย์ตั้งใจ

Information

  • Project | SALANA Content
  • Year | 2018 - now
  • Client | SALANA
  • Content Designer & Editor | ili
  • Art Director | Parinda Wattanasantichareon
  • Photographer | Pichan Sujaritsatit

Details

เรื่องราวเกี่ยวกับข้าว ที่ตั้งใจให้ ‘คนไทย’ ที่กินข้าวกันทุกวัน อ่านแล้วอยากกินข้าวดี เลือกกินข้าวเป็น และเห็น ‘พลังของตัวเอง’ ที่จะช่วยสนับสนุนการปลูกข้าวดีของชาวนาอินทรีย์

นอกจากเนื้อหาออนไลน์ที่สื่อสารกับผู้บริโภคเป็นหลัก ไอแอลไอยังรับหน้าที่ผลิตวิดีโอเล่าเรื่องข้าว และออกแบบแผ่นพับชวนกินข้าว ที่เปลี่ยนทัศนคติให้ข้าวกลายเป็นเรื่องสำคัญ พิถีพิถัน และเห็นความเชื่อมโยงระหว่าง คนปลูก คนกิน และสิ่งแวดล้อม ในแบบที่เข้าใจง่ายและไม่ไกลเกินความเข้าใจของคนเมือง