Nananippon

นานาเรื่องราวศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทย-ญี่ปุ่น

Information

  • Project | Nananippon Free Copy
  • Year | 2017 - Now
  • Client | Japan Foundation Bangkok
  • Content Designer & Editor | ili
  • Art Director | Sarah Khan
  • Photographer | Pichan sujaritsatit

Details

ฟรีก็อปปี้รายสามเดือนว่าด้วยบทสัมภาษณ์บุคคลน่าสนใจสัญชาติญี่ปุ่นบ้าง ไทยบ้าง การ์ตูนสอนภาษา อัพเดตความคืบหน้าและเคลื่อนไหวในแวดวงกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ที่สนับสนุนโดยเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ 

ไอแอลไอ ได้ออกแบบวารสารนานานิปปอนรูปแบบใหม่ตั้งแต่ฉบับที่ 91 เป็นต้นไป ปรับเปลี่ยนวิธีเล่า คอลัมน์ ออกแบบโลโก้ใหม่ และนำเสนอภาพถ่ายรวมทั้งเรื่องราวของศิลปวัฒนธรรมด้วยวิธีการเล่าเรื่องที่ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น