First Million Krungsri Prime

เล่าเรื่องเงินล้านแรกให้หลากหลาย

Information

  • Project | First Million Krungsri Prime Content
  • Year | Krungsri Prime
  • Client | Krungsri Bank
  • Project Partner | And Friends Studio
  • Content Designer | ili
  • Art Director | And Friends Studio

Details

คอนเทนต์การเงินออนไลน์ที่ต้องเล่าเรื่องล้านแรกให้หลากหลาย ผ่านการดูหนัง การช้อปปิ้ง ไปจนถึงการท่องเที่ยวท้าวิกฤตค่าเงิน โดยมีโจทย์สำคัญว่าต้องลืมชุดคำแบบกูรูการเงินไปให้หมด!